SK | EN

aktivity

Hlavnou činnosťou holdingu Pro Partners je manažment a správa aktív (asset management), ktorú vykonávajú holdingové spoločnosti v rôznych odvetviach a sektoroch:

Investičná stratégia

logo-line

Identifikujeme odvetvia s vysokým potenciálom rastu.
Vďaka našim skúsenostiam vieme:

 • stavať na trendoch životného štýlu, demografických a iných trendoch;
 • profitovať na nedostatkoch trhu ako sú fragmentácia odvetvia či viacúrovňová distribúcia;
 • akvirovať podniky s vysokým potenciálom za atraktívne ceny, prípadne ich reorganizovať;
 • prekonať vysoké bariéry vstupu do odvetví.

 
Sme úspešní v mnohých oblastiach

Regionálne zameranie


Stredná a Východná Európa, ale preferujeme projekty s globálnym zameraním.

Odvetvové zameranie


Bez obmedzenia odvetvia, ale uprednostňujeme tie v ktorých vynikáme: financie, real-estate, obnoviteľné zdroje, zdravotníctvo, rizikový kapitál.

Vytvárame hodnotu cez


 1. strategické plánovanie;
 2. dlhodobé zamestnávanie kľúčových manažérov;
 3. podporovanie rastu;
 4. zlepšovanie prevádzkovej výkonnosti.

PRIVATE EQUITY

logo-line
logo
Pro Partners Holding, a.s.

 • Buy-outy: LBO, MBO
 • Odkup problémových aktív, reštrukturalizácia
 • Venture a private equity kapitál
 • Mezanínový kapitál
logo
reclaim, a.s.

 • Odkup nesplácaných úverov
 • Inkaso a vymáhanie pohľadávok
 • Viac na: www.reclaim.sk
logo
Pro Diagnostic Group, a.s.

 • Budovanie a prevádzka rádiologických diagnostických centier, vrátane MR, PET/CT, USG a CT modalít.
 • Popri ďalšom raste na domácom trhu vstupuje na zahraničné trhy v oblasti rádiodiagnostiky, najmä v Českej republike a Poľsku.
 • Viac na prodiagnostic.sk, magnetickarezonancia.sk.
nahor

FINANCIE

logo-line
logo
IAD Investments, správ. spol., a.s.

 • Je najstaršou slovenskou správcovskou spoločnosťou na Slovensku založenou v 1991
 • Pôsobí v krajinách strednej Európy
 • Svojim klientom ponúka správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a privátne bankovníctvo
 • Viac na: www.iad.sk
logo
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

 • Pôsobí v ČR
 • Joint venture dvoch investičných spoločností: IAD Investments a ZFP Akademie
 • Ponúka otvorené podielové fondy a real estate fondy
 • Viac na: www.zfpinvest.com
nahor

real estate & developing

logo-line
logo
1. Realitný fond (riadený IAD Investments)

 • Realitný fond zameraný na adekvátny výber a kombináciu investícií do odlišných typov nehnuteľností so zámerom dosiahnutia stabilných výnosov z ich prenájmu
 • Viac na: www.iad.sk
nahor

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

logo-line
logo
Pure Energy, a.s.

 • Investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
 • Zameranie: fotovoltaické elektrárne, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie, biomasa, malé vodné elektrárne
 • Viac na: www.pureenergy.sk
logo
IaD Energy Fund

 • Fond pre obnoviteľné zdroje energie
 • Riadený IAD Investments
 • Viac na: www.iad.sk
nahor

RIZIKOVÝ KAPITÁL

logo-line
logo
Neulogy, a.s.

 • Etablovaná konzultačná spoločnosť v oblasti vedy a výskumu, zameraná na: budovanie vedecko-technologickej infraštruktúry, komercializáciu a investície do slovenskej vedy
 • Viac na: www.neulogy.com
logo
Neulogy ventures, a.s.

 • Je prvou slovenskou spoločnosťou spravujúcou fondy rizikového kapitálu podliehajúcou regulácii v Luxembursku (SICAR). Spravuje: seed kapitálové fondy, venture kapitálové fondy
 • Viac na: www.neulogy.vc
nahor

realizované investície

logo-line
logo
Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.

 • Start-up spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy v spolupráci s TBIH and PSIS
 • Zlúčenie s ING, d. s. s., a. s.
 • Exit v roku 2006
logo
Universal Maklérsky dom, a.s.

 • Joint venture s brokerskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti poisťovníctva a finančných služieb
 • Exit 2008
logo
Infin, spol. s.r.o.

 • Start-up IT spoločnosti vedúci poskytovateľ finančných informácií
 • Úspešný exit predajom strategickému investorovi CRIF
logo
Pohľadávky „VVK2003, VVK2005“

 • Vykúpenie a vymáhanie balíku nesplácaných úverov v nominálnej hodnote 40 mld. SKK (1,327 mld. EUR) v konzorciu s Majetkovým holdingom, a.s.
logo
Aquapark Kováčová, s.r.o.

 • Moderné rekreačné stredisko s termálnou vodou v kúpeľnej obci Kováčová
 • Termálny prameň s teplotou 48,5°
 • V tesnej blízkosti sa nachádza Národné rehabilitačné centrum
logo
Projekt: „Nová Nitra”

 • Real estate multi-development 48,000m2 pozemkov v centre Nitry, vrátane bytových jednotiek, kongresového centra, obchodných, kancelárskych a administratívnych priestorov
logo
Projekt: “Rača”

 • Real estate development 30,000m2 pozemkov v Bratislave
 • Exit 2013
logo
Central Passage

 • Rekonštrukcia a prenájom exkluzívnej historickej budovy a nákupnej pasáže v historickom centre Bratislavy na Laurinskej ulici
logo
ProPartnersShip

 • ​Real estate akvizície administratívnej budovy v centre Bratislavy
logo
Rezidenčný komplex “Jurský obytný park”

 • Real estate development obytnej štvrte vo Svätom Jure
 • 300 bytových jednotiek, 30 rodinných domov a 50 radových rodinných domov
 • Exit 2006
logo
FVE IŽA

 • Fotovoltaicá elektráreň s inštalovaným výkonom 999kWp v jednej z najvhodnejších lokalít na SR
 • FVE Iža bola uvedená do prevádzky v r. 2010.
logo
Florenc Office Center

 • Kancelárske centrum v obchodnej časti centra Prahy s rozlohou 11tis. m2
 • Nehnuteľnosť bola v roku 2014 získaná ZFP realitným fondom.
nahor