SK | EN

aktivity

Hlavnou činnosťou holdingu Pro Partners je manažment a správa aktív (asset management), ktorú vykonávajú holdingové spoločnosti v rôznych odvetviach a sektoroch:

Investičná stratégia

logo-line

Identifikujeme odvetvia s vysokým potenciálom rastu.
Vďaka našim skúsenostiam vieme:

 • stavať na trendoch životného štýlu, demografických a iných trendoch;
 • profitovať na nedostatkoch trhu ako sú fragmentácia odvetvia či viacúrovňová distribúcia;
 • akvirovať podniky s vysokým potenciálom za atraktívne ceny, prípadne ich reorganizovať;
 • prekonať vysoké bariéry vstupu do odvetví.

 
Sme úspešní v mnohých oblastiach

Regionálne zameranie


Stredná a Východná Európa, ale preferujeme projekty s globálnym zameraním.

Odvetvové zameranie


Bez obmedzenia odvetvia, ale uprednostňujeme tie v ktorých vynikáme: financie, real-estate, obnoviteľné zdroje, zdravotníctvo, rizikový kapitál.

Vytvárame hodnotu cez


 1. strategické plánovanie;
 2. dlhodobé zamestnávanie kľúčových manažérov;
 3. podporovanie rastu;
 4. zlepšovanie prevádzkovej výkonnosti.

PRIVATE EQUITY

logo-line
logo
reclaim, a.s.

 • Odkup nesplácaných úverov
 • Inkaso a vymáhanie pohľadávok
 • Viac na: www.reclaim.sk
logo
AquaCity

 • top rezort zahŕňajúci 3 hotely, najväčšie wellness centrum na Slovensku, aquapark, plavecké centrum, medicínsku kliniku,
 • súčasťou aquaparku je 14 vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou s teplotou 28°C – 38°C, tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií.
 • voda v AquaCity pochádza z prírodného podzemného zdroja, ktorý sa privádza do areálu.
 • vstup PPH v roku 2022 do AquaCity ako financujúci partner management buy-outu s minoritným podielom
 • Viac na: https://aquacity.sk/
logo
Wellness Hotel Patince

 • moderný rezort zahŕňajúci family-friendly 4*** hotel , wellness, thermal park, marínu;
 • využíva termálny prameň o teplote 27°C (hĺbka 200m) – blahodarné účinky na pohybové ústrojenstvo.
 • Viac na: https://wellnesspatince.sk/
nahor

FINANCIE

logo-line
logo
IAD Investments, správ. spol., a.s.

 • Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, založená v roku 1991.
 • spravuje podielové fondy, realitné fondy aj alternatívne fondy
 • AUM 2.000M+
 • v rámci realitných fondov spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku
 • Viac na https://iad.sk/
logo
Stabilita d.d.s. a.s.

 • dôchodková správcovská spoločnosť
 • viac ako 130 000 klientov
 • AUM 400M+ EUR
 • spolupráca s viac ako 7 tisíc zamestnávateľmi
 • Viac na: https://www.stabilita.sk/
nahor

real estate & developing

logo-line
logo
Pro Partners Development, s.r.o.

 • Investičná spoločnosť zameraná na investovanie do realitných projektov, primárne vo fáze developmentu.
 • V rámci realitných projektov pôsobí ako finančný partner zabezpečujúci financovanie – dlhovým a equitným financovaním, alebo ich kombináciou.
 • Viac na: https://www.ppdevelopment.sk/nahor

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

logo-line
logo
FUERGY

 • Pro Partners Holding kapitálovo vstúpil do FUERGY Industries, j.s.a. v decembri 2022.
 • Nastúpenie na vlnu trendu výraznej automatizácie a ekologizácie energetiky, agregácie elektrickej energie a rozvoja trhu batériových úložísk.
 • Zameranie sa na expanziu aktivít FUERGY Industries, j.s.a. na zahraničné trhy.
 • Viac na: https://fuergy.com/sk
logo
Pure Energy, a.s.

 • holdingová spoločnosť založená za účelom riadenia projektov v energetike
 • zameranie predovšetkým na development a prevádzku zelených projektov
 • energetické poradenstvo pre ostatné projekty v rámci skupiny PPH
 • Viac na: https://pureenergy.sk/
nahor

RIZIKOVÝ KAPITÁL

logo-line
Diagnose.me

 • medzinárodná platforma medicínskych špecialistov and inovatívne diagnostické služby dostupné pre každého
 • slúži viac ako 3,5M členom prostredníctvom partnerstiev s bankami a poisťovňami
 • dostupné v 25 jazykoch
 • Viac na: https://www.diagnose.me/sk/
GA Drilling

 • High-tech spoločnosť pôsobiaca v oblasti geotermálnej energetiky, ťažby ropy a zemného plynu, vyvíjajúca inovatívne technológie vrtánia a frézovania.
 • Viac na: https://www.gadrilling.com/
Tachyum

 • spoločnosť vyvíjajúca vo svojich vývojových centrách na Slovensku a v USA vysoko výkonný, univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu a superpočítače.
 • Viac na: https://www.tachyum.com/sk/
nahor

HEALTCARE

logo-line
logo
Ukrajina

 • projekt vybudovania najväčšej siete kliník na Ukrajine zameraných na zobrazovaciu diagnostiku, laboratórnu diagnostiku a onkológiu;
 • Dcérske spoločnosti:
  • Východná Ukrajina: (viac na https://radiologycenter.eu/)
   • 5 rádiologických diagnostických centier + laboratórne pracovisko
  • Západná Ukrajina: ( https://mrtplus.net/)
   • 7 rádiologický diagnostických centier
  • Južná Ukrajina:
   • laboratórne pracovisko
logo
Chorvátsko

 • projekt vybudovania siete kliník zameraných na diagnostiku, neurológiu a ortopédiu
 • centrálna klinika nachádzajúca sa v centre Záhrebu
 • poskytuje zdravotnícke služby v niekoľkých špecializáciách:
  • Rádiológia (MR a RTG)
  • Neurochirurgia
  • Ortopédia
  • Fyzikálna medicína & Rehabilitácia
  • Neurológia
  • Estetická medicína
 • Viac na: https://rotim.hr/
logo
Poľsko

Voxel S.A.

 •  sieť diagnostických centier poskytujúcich vysokošpecializované služby v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny.
 • Ponúka komplexnú škálu služieb a produktov súvisiacich s využívaním najnovších technologický výdobytkov v medicíne.
 • 28 MR, 17 CT, 7 PET/CT
 • Pro Partners Holding drží minoritný podiel
 • Viac na: https://voxel.pl/
nahor

realizované investície

logo-line
logo
Pro Diagnostic Group, a.s.

 • Budovanie a prevádzka rádiologických diagnostických centier, vrátane MR, PET/CT, USG a CT modalít.
 • Popri ďalšom raste na domácom trhu vstupuje na zahraničné trhy v oblasti rádiodiagnostiky, najmä v Českej republike a Poľsku.
 • Viac na prodiagnostic.sk, magnetickarezonancia.sk.
 • Sieť diagnostických centier na Slovensku - exit 2022
logo
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

 • Pôsobí v ČR
 • Joint venture dvoch investičných spoločností: IAD Investments a ZFP Akademie
 • Ponúka otvorené podielové fondy a real estate fondy
 • Viac na: www.zfpinvest.com
 • Asset management spoločnosť pôsobiaca na českom trhu – exit 2022
logo
Neulogy, a.s.

 • Etablovaná konzultačná spoločnosť v oblasti vedy a výskumu, zameraná na: budovanie vedecko-technologickej infraštruktúry, komercializáciu a investície do slovenskej vedy
 • Viac na: www.neulogy.com
 • Konzultantská spoločnosť - exit 2019
logo
Neulogy ventures, a.s.

 • Je prvou slovenskou spoločnosťou spravujúcou fondy rizikového kapitálu podliehajúcou regulácii v Luxembursku (SICAR). Spravuje: seed kapitálové fondy, venture kapitálové fondy
 • Viac na: www.neulogy.vc
 • Venture capital - exit 2019
logo
Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.

 • Start-up spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy v spolupráci s TBIH and PSIS
 • Zlúčenie s ING, d. s. s., a. s.
 • Exit v roku 2006
logo
Universal Maklérsky dom, a.s.

 • Joint venture s brokerskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti poisťovníctva a finančných služieb
 • Exit 2008
logo
Infin, spol. s.r.o.

 • Start-up IT spoločnosti vedúci poskytovateľ finančných informácií
 • Úspešný exit predajom strategickému investorovi CRIF
logo
Pohľadávky „VVK2003, VVK2005“

 • Vykúpenie a vymáhanie balíku nesplácaných úverov v nominálnej hodnote 40 mld. SKK (1,327 mld. EUR) v konzorciu s Majetkovým holdingom, a.s.
logo
Aquapark Kováčová, s.r.o.

 • Moderné rekreačné stredisko s termálnou vodou v kúpeľnej obci Kováčová
 • Termálny prameň s teplotou 48,5°
 • V tesnej blízkosti sa nachádza Národné rehabilitačné centrum
logo
Projekt: „Nová Nitra”

 • Real estate multi-development 48,000m2 pozemkov v centre Nitry, vrátane bytových jednotiek, kongresového centra, obchodných, kancelárskych a administratívnych priestorov
logo
Projekt: “Rača”

 • Real estate development 30,000m2 pozemkov v Bratislave
 • Exit 2013
logo
Central Passage

 • Rekonštrukcia a prenájom exkluzívnej historickej budovy a nákupnej pasáže v historickom centre Bratislavy na Laurinskej ulici
logo
ProPartnersShip

 • ​Real estate akvizície administratívnej budovy v centre Bratislavy
logo
Rezidenčný komplex “Jurský obytný park”

 • Real estate development obytnej štvrte vo Svätom Jure
 • 300 bytových jednotiek, 30 rodinných domov a 50 radových rodinných domov
 • Exit 2006
logo
FVE IŽA

 • Fotovoltaicá elektráreň s inštalovaným výkonom 999kWp v jednej z najvhodnejších lokalít na SR
 • FVE Iža bola uvedená do prevádzky v r. 2010.
logo
Florenc Office Center

 • Kancelárske centrum v obchodnej časti centra Prahy s rozlohou 11tis. m2
 • Nehnuteľnosť bola v roku 2014 získaná ZFP realitným fondom.
nahor