SK | EN

Spoločnosť

Pro Partners je významnou investičnou skupinou pôsobiacou v regióne strednej a východnej Európy,
najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách.

Profil spoločnosti

logo-line

na trhu už

27

rokov

aktíva v správe

2.300M+

mil. €

výnosy v hodnote

100M+

mil. €

viac ako

1000

zamestnancov

kľúčové kompetencie

logo-line

Asset-based Investovanie


Spoločnosti v rámci skupiny Pro Partners naprieč real estate fondmi, alternatívnymi fondmi, podielovými fondmi a private equity fondmi sa špecializujú na asset-based investovanie. Skupina má významné skúsenosti v investovaní do diverzifikovanej škály aktív od nehnuteľností a kapitálových aktív k finančným aktívam zabezpečeným diverzifikovanými dlhodobými cash flow.

Znalosť odvetvia


Pro Partners disponuje hlbokou znalosťou odvetví do ktorých investuje. Počas realizácie investícií a prevádzky portfóliových spoločností, Pro Partners nadobudla tím investičných profesionálov s významnými sektorovými znalosťami a vzťahmi s dôležitými spoločnosťami, inštitúciami a jednotlivcami na jednotlivých trhoch.

Operačný manažment


Pro Partners vytvorila sadu nástrojov pre hodnotenie prevádzkových, štrukturálnych a strategických výziev. Tieto nástroje zároveň umožňujú Pro Partners extrahovať hodnotu z komplexných investícií.

Fúzie a akvizície


Naše skúsenosti v oblasti fúzií a akvizícií nám umožňujú stanoviť optimálnu štruktúru a realizáciu investícií.

Kapitálové trhy


Pro Partners disponuje odbornými znalosťami kapitálových trhov, a má skúsenosti v oblasti zabezpečovania nízko nákladového a rizikového financovania pre svoje investície prostredníctvom týchto trhov.

tím

logo-line
photo

Ing. Rastislav Danišek

akcionár

má na starosti realizáciu investičnej stratégie PPH, rozvoj a expanziu v oblasti regulovanej správy aktív (správa podielových fondov, portfólio management) v celom CEE regióne

photo

Ing. Róbert Bartek

akcionár

má na starosti rozvoj a expanziu v oblasti private equity projetkov (buy&build projekty, greenfield investície, real estate development) v celom CEE regióne

photo

Ing. Miroslav Vester, PhD.

akcionár

má na starosti rozvoj a expanziu v oblasti rizikového kapitálu, M&A a informačných technológii

photo

Ing. Tomáš Zedníček

senior partner

výkonný riaditeľ materskej spoločnosti; má na starosti rozvoj a expanziu v oblasti zdravotníctva a v oblasti správy a vymáhania pohľadávok (NPL buy-outs, debt collection)